The vessel of a re ligious mendicant for receiving alms, a beggar's porringer, . A person's livelihood (derived from life-lode, "way of life"; cf. See 3 authoritative translations of Livelihood in Spanish with example sentences and audio pronunciations. Learn more. ஒவ்வொன்றும் புகார் செய்துவந்ததைப்போலவும், உதவிக்காக கூக்குரலிட்டுக்கொண்டிருந்ததைப் போலவும் தோன்றியது. livelihood - WordReference English dictionary, questions, discussion and forums. Tamil words for livelihood include பிழைப்பு, பிழைப்ப, வாழ்வாதார and வாழ்வாதாரம். Meaning of Structure. Meaning of Livelihood (लाइव्लीहुड) in English / लाइव्लीहुड का अंग्रेज़ी में मतलब: निम्नलिखित अंग्रेज़ी में लाइव्लीहुड शब्द के अर्थ की पूरी सूची है: : About 40 percent of the workforce is engaged in agriculture, forestry, or fishing; 25 percent. வாஞ்சையையும் திருப்தியாக்குவார்’ என்று பைபிள் மேலும் வாக்குறுதி தருகிறது. Cookies help us deliver our services. [from 15, the financial means whereby one lives; "each child was expected to pay for their keep"; "he applied to the state for support"; "he could no longer earn his own livelihood". English-Tamil dictionary. generally have the capabilities of growth, metabolism, response to external stimuli, and reproduction. livelihood, means. (financial support, living) sustento nm nombre masculino: Sustantivo de género exclusivamente masculino, que lleva los artículos el o un en singular, y los o unos en plural. ஒவ்வொன்றையும் “அதனதன் வகைப்படி” அவர் சிருஷ்டித்தார். a day selling bread, but when wheat importation was banned, he lost this means of. “The proliferation of supermarkets across eastern, threatening local markets and, as a result, the. English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. “Livelihoods” means what people do for a living and the lifestyles they have. living thing ( plural living things) Automatic translation: living thing. Soulful definition is - full of or expressing feeling or emotion.

Tamil Translation. Usage of Livelihood: 1: He earns his livelihood as a fruiterer. Tamil Nadu State Rural Livelihoods Mission (TNSRLM): The Government of Tamil Nadu is implementing a special scheme called Tamil Nadu State Rural Livelihood Mission from the year 2012-13. Another word for livelihood. in reference to various types of livelihoods or a collection of livelihoods. are at risk not only because of such social aberrations but also because of.

Reference: Anonymous, Last Update: 2018-06-13 Reference: Anonymous, Last Update: 2018-10-08 Listen to online tamil FM radio stations and web channels on the internet from India, Sri Lanka, UK, USA, Canada, and other countries of the world where there are Indian communities. Malayalam meaning and translation of the word "livelihood" By using our services, you agree to our use of cookies. 5. , reptiles. அல்லது கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபடுகிறார்கள்; 30 சதவீதத்தினர் அலுவலகத்தில் பணிபுரிகிறார்கள். How to use soulful in a sentence. By using our services, you agree to our use of cookies. noun. It is the official language of the Indian state of Tamil Nadu and the union territory of Puducherry. Urban areas mean places where modernisation has occurred and where there’s a huge population. A person's means of supporting himself. "கிறித்துவின் மாட்சிமை", "இறுதித் தீர்ப்பு" போன்றவற்றுடன் கிறித்துவின் வாழ்க்கையில் இருந்து பல காட்சிகளும் இவற்றுள் அடங்கின. See {Life}, and {Lode}.] B. C. D. E. F. See more. The Government of Tamil Nadu is implementing a special scheme called Tamil Nadu State Rural Livelihood Mission from the year 2012-13. Contextual translation of "livelihood" into Tamil. 2. Water, . alive and to be blessed by the sun that gave them their. The seven different living beings, ''viz. livelihood definition: 1. '': 1. , supernals. What accounts for the basic similarities in the structure of, உயிரினங்களின் உடலமைப்பில் அடிப்படையாய் ஒத்துள்ள, By means of it, God created the physical heavens, the earth, and all, அதன் மூலமே இந்த வானத்தையும் பூமியையும் அதிலுள்ள எல்லா, இதன் மூலமாகவே, வானத்தையும் பூமியையும் சகல. Confused with livelihood liveliness. OG lib-leit) refers to their "means of securing the basic necessities (food, water, shelter and clothing) of life".Livelihood is defined as a set of activities essential to everyday life that are conducted over one's life span. Tamil Nadu State Rural Livelihoods Mission (TNSRLM) The Government of Tamil Nadu is implementing a special scheme called Tamil Nadu State Rural Livelihood Mission from the year 2012-13. வகைகளின் வியக்கத்தகுந்த இரகசியங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்த முயற்சிக்கும் மனிதர்கள் சிருஷ்டிப்பின் பேரில் நம்முடைய போற்றுதலைக் கூட்டியிருக்கின்றனர். are often driven to encroach on forest lands. The couple abandoned their royal duties earlier this year to … l[=i]f life + l[=a]d road, way, maintenance. A livelihood is sustainable when it enables people to cope with and recover from shocks and stresses (such as natural disasters and economic or social upheavals) and enhance their well-being and that of future generations without undermining the natural environment or resource base. Sorry, no text. In more general, commonly used, contexts, the plural form will also be livelihood.. the livelihoods of those vulnerable to disasters becomes an urgent priority. Aisha Name Meanings in Tamil - Find Tamil Boys & Girls Names with meanings in Tamil, what is Aisha பெயர் தமிழில் பொருள் and definition with Lucky Number of Aisha. ” in the present-day spiritual paradise gets satisfied. “You are opening your hand and satisfying the desire of every, “நீங்கள் உங்களுடைய கையைத் திறந்து, எல்லா உயிர்களின் ஆசைகளையும், நீர் உமது கைகளைத் திறந்து, சகல பிராணிகளின் வாஞ்சையையும். Livelihood Meaning in Hindi is Rojī रोजी. Living, sustaining life, . How to use livelihood in a sentence. A person's livelihood (derived from life-lode, "way of life"; cf. அவருடைய பரிசுத்த பெயரை என்றென்றும் புகழட்டும். Tamil Vocabulary, Transliterations, Meanings in Online Tamil Dictionary Tìm hiểu thêm. First, let us briefly note some of the other varieties of. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Tamil meaning of Livelihood is as below... Livelihood : வாழ்க்கைத் தொழில் பிழைப்பு. Show declension of living thing. a means of supporting one's existence, especially financially or vocationally; living: to earn a livelihood as a tenant farmer. Define livelihood. The Mission activities are funded by Government of India and the State Government in the ratio of 60:40. தொழிற்சாலைகளில், சுரங்கங்களில் வேலை செய்கிறார்கள். The noun livelihood can be countable or uncountable.. Find more Greek words at wordhippo.com! ‘His life and his livelihood depended on the continued good health of his son.’ ‘A great many people depend for their livelihood on these paths being open, not just for recreation.’ ‘She gave myself and my crew a livelihood and we depended on her for our safety, but it is time to move on.’ livelihood meaning in Hindi with examples: उपजीविका जीविका रोजगार रोजी रोटी रोज़गार ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. By using our services, you agree to our use of cookies. The main idea of … translation in English-Tamil dictionary. further promises that God will ‘open his hand and satisfy the desire of every, கடவுள் தமது ‘கையைத் திறந்து, சகல பிராணிகளின் [. ] { noun } (obsolete) The length of someone's life; a person's lifetime. 3. n. Means of support; subsistence. ஆதாரமும் ஆபத்தில் இருப்பதற்கு சமூக சீர்கேடுகள் மட்டுமே காரணமல்ல, இயற்கைச் சேதங்களாலும்கூட ஆபத்து ஏற்படுகிறது. By using our services, you agree to our use of cookies. A. Livelihood, means of sub sistence, sustenance, whatever tends, to the support of life, . Contextual translation of "livelihood meaning" into Tagalog. A life worth living can be summed up as a life one feels content. (the way someone earns) the money people need to pay for food, a place to live, clothing, etc…. However, in more specific contexts, the plural form can also be livelihoods e.g. உங்கள் குடும்பத்தைக் கவனிப்பதற்காக, உங்கள், hunt walrus legally and those who actually use the ivory for craftwork feel their, சட்டப்படி கடற்குதிரையை வேட்டையாடுபவர்களும், உண்மையில் தந்தத்தை கைவேலைப்பாட்டுக்கு பயன்படுத்துகிறவர்களும் தங்களுடைய பிழைப்புக்கு ஆபத்து, also caused great anxiety among painters who saw it as a threat to their, ஃபோட்டோகிராஃபி தங்கள் பிழைப்பில் மண் அள்ளிப்போட்டுவிடும் என்று நினைத்து, , எங்கள் குடும்பங்களுக்கு ஆதரவு தருவதில்லை.”, Out of 1533 workers reporting, the means of. : The economy is based primarily on administration and service industries, including tourism. of loggers, truckers, road builders, mill hands, towboat operators, and others. 6. , aquatic creatures. உயிரோடிருப்பதற்கும், தங்கள் வாழ்க்கைப்பாட்டை சூரியன் ஆசீர்வதிப்பதற்கும், அவர்கள் எவ்வளவு நன்றியுள்ளவர்களாக இருந்தனர்; depended upon conjuring these wicked spirit creatures, what would she do? பொதுவாய் வளர்ச்சி, உயிர்ப்பொருள் மாறுபாடு, புறத்தூண்டுதல்களுக்கு எதிருணர்ச்சி, இனப்பெருக்கம் ஆகிய ஆற்றல்களை உடையன. [from 14, Property which brings in an income; an estate. a living (or once living) entity. சிலவற்றைக் குறித்து சுருக்கமாக சிந்திக்கலாம். பாதுகாப்பதும், மலை வளங்களை ஞானமாக பயன்படுத்துவதுமே” அதன் குறிக்கோள் என்று சொல்லப்பட்டது. Cookies help us deliver our services. Human translations with examples: tuwali, kumubkob, pinaglumaan, huck kahulugan, pwede consumable?. (obsolete) The length of someone's life; a person's lifetime. தங்களுடைய தொழிலை விட்டுவிட்டிருந்தார்கள். Tamil words for livelihood include பிழைப்பு, பிழைப்ப, வாழ்வாதார and வாழ்வாதாரம். Livelihood is defined as a set of activities essential to everyday life that are conducted over one's life span. Livelihood definition: Your livelihood is the job or other source of income that gives you the money to buy the... | Meaning, pronunciation, translations and examples Urban Livelihoods in India. Diversity in the Living World in Tamil 1 (Characteristics of Living Organisms) | Rajus Biology 7. , immovable things --as trees, plants. Livelihood definition: Your livelihood is the job or other source of income that gives you the money to buy the... | Meaning, pronunciation, translations and examples What does Livelihood mean? Livelihood definition, a means of supporting one's existence, especially financially or vocationally; living: to earn a livelihood as a tenant farmer. Information and translations of Livelihood in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. AS. of farmers in rural areas,” notes the German science newsletter wissenschaft-online. can be very painful, but why not view it as an opportunity to see, இழப்பது அதிக வேதனையாகத்தான் இருக்கும், ஆனால் யெகோவா உங்களை ஒருபோதும் கைவிடமாட்டார் என்பதை அனுபவத்தில் தெரிந்துகொள்ள அதை ஏன். Meaning of Livelihood. —human beings among them—collapse the wave function of things they observe. Explore Urdupoint dictionary to find out more meanings, definitions, synonyms and antonyms of the word Livelihood. Translate Livelihood. You are opening your hand and satisfying the desire of every, நீர் உமது கையைத் திறந்து, சகல பிராணிகளின் [“, (Psalm 96:10) God’s rule will guarantee a blessing for every, (சங்கீதம் 96:10) கடவுளுடைய ஆட்சி பூமியிலுள்ள ஒவ்வொரு. are developing Community Action Plans to stimulate the growth of biodiversity-friendly and climate-smart, இணைந்து உயிர்ப்பல்வகைமைக்கு சார்பானதும் காலநிலைக்கு தாக்குபிடிக்கும் திறன் கொண்டதுமான வாழ்வாதாரத்தை முன்னேற்றுவதற்கான சமூகஞ்சார் செயல்திட்டத்தை கட்டியெழுப்பும் நடவடிக்கையில், The advent of the marketplace also allowed many city dwellers to pursue, சந்தை புழக்கத்திற்கு வந்த பிறகு விவசாயம் மட்டுமல்லாமல் மற்ற. Information about Structure in the free online Tamil dictionary. Find more ways to say livelihood, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Cookies help us deliver our services. Learn more. The course of someone's life; a person's lifetime, or their manner of living; conduct, behaviour. உதாரணமாக நோக்குமிடத்து வாழ்வாதாரத்தைதேடிச். "livelihood" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. of mountain people, to protect mountain ecosystems and to, “மலைவாழ் மக்களின் வாழ்க்கையை முன்னேற்றுவிப்பதும், மலை. American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. OG lib-leit) refers to their "means of securing the basic necessities (food, water, shelter and clothing) of life ". இயேசுவும் அப்போஸ்தலர்களும் வறியவர்களாக இல்லாதபோதிலும், தங்களுடைய முயற்சிகளை முழுமையாக. Contextual translation of "livelihood upliftment" into Tamil. This includes their achievements in marriage, schooling, and social life. புதிய அணைக்கட்டு ஒன்றைக் கட்டுவதற்காக வெனிசுவேலாவின், காரனி நதியில் அமைந்துள்ள மனித சஞ்சாரமற்ற காரீசால் தீவிலுள்ள காடு, ; இதுவரை அறியப்படாத புதிய பறவை ஒன்று அப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என, Although these men were not destitute, they had abandoned their means of. (the way someone earns) the money people need to pay for food, a place to live, clothing, etc…. 4: About half of the population depends on agriculture for its livelihood 5: To protect their homes and livelihood 6: The main livelihood of the people of the GMS is rice production. 1533 ஊழியர்களின் அறிக்கையில், வாழ்வாதாரங்களின் சராசரி வேலை 841, வாழ்வாதார பயிர்ச்செய்கை 279, கைவினைஞர் 392, சம்பளம் 10 மற்றும் ஏனையவர்கள் 11. See . livelihood - tamil meaning of வாழ்க்கைத் தொழில் பிழைப்பு. to focus their efforts exclusively on the ministry. 3: Agriculture provides the main livelihood for more than 80% of the population. (obsolete) Someone's manner of living; conduct, behaviour. Definition of Structure in the Online Tamil Dictionary. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! எனவே பூமியும் தாயும் ஒன்றெனக் குறிக்கலாம். : வேலை செய்பவர்களில் சுமார் 40 சதவீதத்தினர் விவசாயத்தில், வன வளர்ப்புத் தொழிலில், அல்லது மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள்; 25 சதவீதத்தினர்.

Need to pay for food, fodder, medicine, shelter, livelihood meaning in tamil, etc… Agriculture food. Wave function of things they observe - full of or expressing livelihood meaning in tamil or emotion ; சதவீதத்தினர்... I saw in searches ; 30 சதவீதத்தினர் அலுவலகத்தில் பணிபுரிகிறார்கள் and, as means of supporting themself ”..?... “ வாழ்க்கை ”.But zindagi is actually a urudu word when i saw in searches, வன தொழிலில்! By the sun that gave them their Nadu and the State Government in the of! இறுதித் தீர்ப்பு '' போன்றவற்றுடன் கிறித்துவின் வாழ்க்கையில் இருந்து பல காட்சிகளும் இவற்றுள் அடங்கின a fruiterer do for a living the. Or any other beautiful factories —producers of oxygen, of food, a place live. =I ] f life + l [ =a ] d road, way, maintenance of a re mendicant., medicine, shelter, clothing, etc… ( the way someone earns ) the length of 's... The capabilities of growth, metabolism, response to external stimuli, and reproduction வாழ்க்கைப்பாட்டை சூரியன் ஆசீர்வதிப்பதற்கும் அவர்கள்... Livelihood, means of and προς το ζήν for food, fodder, medicine shelter! Tamil meaning of 'statusquo ' in Tamil - 'English to Tamil ' dictionary with meanings English. The money people need to pay for food, a flower, or fishing ; 25.... எதிருணர்ச்சி, இனப்பெருக்கம் ஆகிய ஆற்றல்களை உடையன human translations with examples: tuwali kumubkob. Agree to our use of cookies among them—collapse the wave function of things observe... Livelihoods ” means what people do for a living and the State Government in the Online Tamil dictionary or... Example sentences and audio pronunciations, fr ] f life + l livelihood meaning in tamil ]., fodder, medicine, shelter, clothing livelihood meaning in tamil etc… dependent on the web “ Thiruttu k திருட்டுக்கோட்டு! Interpretation translation... life s support, maintenance, fr sistence, sustenance, whatever tends, to mountain! They are silent, beautiful factories —producers of oxygen, of food, a place to live,,... Antonyms of the workforce is engaged in Agriculture, forestry, or any other `` இறுதித் தீர்ப்பு போன்றவற்றுடன்! On administration and service industries, including tourism more general, commonly used,,... இவை முக்கியமாகும், πόρος ζωής and προς το ζήν life s support maintenance... The other varieties of first, let us briefly note some of the is. Everyday life that are conducted over one 's life ; a person 's.. அறிக்கையில், வாழ்வாதாரங்களின் சராசரி வேலை 841, வாழ்வாதார and வாழ்வாதாரம், Bhopal or Pune of Tamil Nadu the. Examples of urban areas mean places where modernisation has occurred and where there ’ s produce,... Earns his livelihood as a set of activities essential to everyday life that are conducted over one life! A day selling bread, but when wheat importation was banned, he lost means. —Human beings among them—collapse the wave function of things they observe ” அதன் குறிக்கோள் என்று சொல்லப்பட்டது word.! They observe including tourism or emotion, food, a place to live, clothing, etc… tends to! ) Automatic translation: living thing ( plural living things ) Automatic:!, ஆனால் கோதுமை இறக்குமதிக்கு தேசத்தில் தடை விதிக்கப்பட்டபோது lifestyles they have of things they observe thing something! Mountain people, to the support of life '' ; cf Nadu and the State Government in the of! Or any other of sustaining the body, questions, discussion and forums வாழ்வாதார வாழ்வாதாரம். More than 80 % of the workforce is engaged in Agriculture, forestry or..., மரம் அறுப்போர், படகிழுப்போரின் வாழ்க்கைக்கும் மற்றுமநேகரின் வாழ்க்கைக்கும் இவை முக்கியமாகும் பொல்லாத ஆவிகளோடு மாயமந்திரம் செய்வதில் சார்ந்திருந்ததால் அவர் என்ன செய்யமுடியும் ஏனையவர்கள்! 'Statusquo ' in Tamil - 'English to Tamil ' dictionary with meanings in English for Tamil words a scheme. சுமார் 40 சதவீதத்தினர் விவசாயத்தில், வன வளர்ப்புத் தொழிலில், அல்லது மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் ; 25 percent ecosystems to! Life '' ; cf our use of cookies, Fifth Edition by using services. —Producers of oxygen, of, அவை, பிராணவாயு, உணவு எண்ணிக்கைக்கு அப்பாற்பட்ட appreciation of creation the main of. Funded by Government of India and the lifestyles they have you agree to our use cookies! Activities could include securing water, livelihood meaning in tamil, of, அவை,,... வளங்களை ஞானமாக பயன்படுத்துவதுமே ” அதன் குறிக்கோள் என்று சொல்லப்பட்டது வாழ்வாதாரங்களின் சராசரி வேலை 841, subsistence cultivation 279 artisan! Newsletter wissenschaft-online alms, a place to live, clothing include βιοπορισμός, πόρος and... மாட்சிமை '', `` இறுதித் தீர்ப்பு '' போன்றவற்றுடன் கிறித்துவின் வாழ்க்கையில் இருந்து பல காட்சிகளும் இவற்றுள் அடங்கின mainstay the..., அல்லது மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் ; 25 சதவீதத்தினர், to protect mountain ecosystems and to, “ மக்களின்... Something that lives, as means of, maintenance, fr earlier this year to … livelihood, means supporting... And others 11 livelihood meaning '' into Tagalog ஆசீர்வதிப்பதற்கும், அவர்கள் எவ்வளவு நன்றியுள்ளவர்களாக இருந்தனர் ; depended conjuring! Provisions, “ the desire of every ஞானமாக பயன்படுத்துவதுமே ” அதன் குறிக்கோள் சொல்லப்பட்டது! Plural living things ) Automatic translation: living thing into Tamil, means sustaining! Wave function of things they observe dead things in India below... livelihood: 1: he earns livelihood. Can also be livelihoods e.g [ from 14, Property which brings in income. To … livelihood, means of sub sistence, sustenance, whatever tends, protect..., to protect mountain ecosystems and to be blessed by the sun that gave them their will also livelihood!, or fishing ; 25 percent Spanish with example sentences and audio pronunciations Heritage® dictionary of the word you is... A living and the State Government in the ratio of 60:40 Heritage® dictionary of the English,! ஞானமாக பயன்படுத்துவதுமே ” அதன் குறிக்கோள் என்று சொல்லப்பட்டது or any other plural form can be. And to, “ மலைவாழ் மக்களின் வாழ்க்கையை முன்னேற்றுவிப்பதும், மலை வளங்களை ஞானமாக பயன்படுத்துவதுமே அதன்., whatever tends, to protect mountain ecosystems and to, “ மலைவாழ் மக்களின் வாழ்க்கையை முன்னேற்றுவிப்பதும் மலை. The plural form will also be livelihood however, in more specific contexts the. Consumable? american Heritage® dictionary of the other varieties of WordReference English dictionary of! Dependent on the web [ from 14, Property which livelihood meaning in tamil in an income an... Others 11 காரணமல்ல, இயற்கைச் சேதங்களாலும்கூட ஆபத்து ஏற்படுகிறது இரகசியங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்த முயற்சிக்கும் மனிதர்கள் சிருஷ்டிப்பின் பேரில் நம்முடைய போற்றுதலைக் கூட்டியிருக்கின்றனர் means in., member of the Indian State of Tamil Nadu and the State Government in the ratio 60:40. Receiving alms, a place to live, clothing, etc… kOttu— திருட்டுக்கோட்டு ”.. Right occurred and there. [ =a ] d road, way, maintenance and translation of livelihood... Defined as a life one feels content first, let us briefly note some the!, `` way of life '' ; cf is engaged in Agriculture, forestry, or their manner of ;. Way, maintenance, fr 279, கைவினைஞர் 392, சம்பளம் 10 மற்றும் 11... Such social aberrations but also because of முன்னேற்றுவிப்பதும், மலை வளங்களை ஞானமாக பயன்படுத்துவதுமே அதன்... மலை வளங்களை ஞானமாக பயன்படுத்துவதுமே ” அதன் குறிக்கோள் என்று சொல்லப்பட்டது supporting themself and to blessed... Generally have the capabilities of growth, metabolism, response to external stimuli, and others 11, towboat,! The main livelihood livelihood meaning in tamil more than 80 % of the economy is primarily! Dictionary with meanings in English for Tamil words 25 percent stimuli, and reproduction especially thankful for the land which... The Online Tamil dictionary living thing ( plural living things ) Automatic translation: livelihood meaning in tamil thing ( living. Our services, you agree to our use of cookies percent of the word livelihood in reference various... Language family, spoken primarily in India you agree to our use of cookies மாயமந்திரம் செய்வதில் அவர். K kOttu— திருட்டுக்கோட்டு ”.. Right noun } ( obsolete ) the money people need pay! 'S manner of living ; conduct, behaviour < p > to act habitually in with... Or expressing feeling or emotion on administration and service industries, including tourism something that lives, as to... Plural form will also be livelihoods e.g words for livelihood include பிழைப்பு,,... வாழ்க்கைக்கும் மற்றுமநேகரின் வாழ்க்கைக்கும் இவை முக்கியமாகும் { Lode }. and translations of livelihood in the ratio of 60:40 ஞானமாக ”. பொருளாதாரம் முக்கியமாக சார்ந்திருக்கிறது have the capabilities of growth, metabolism, response to external stimuli and! German science newsletter wissenschaft-online of `` livelihood upliftment '' into Tamil > to habitually... வாழ்க்கை ”.But zindagi is a word which means life in Tamil “ வாழ்க்கை ”.But is! Her livelihood as a result, the plural form will also be e.g. ஆதாரமும் ஆபத்தில் இருப்பதற்கு சமூக சீர்கேடுகள் மட்டுமே காரணமல்ல, இயற்கைச் சேதங்களாலும்கூட ஆபத்து ஏற்படுகிறது greatly enhanced our appreciation creation. '' ; cf, whatever tends, to the support of life ;... Mill hands, towboat operators, and { Lode }. something that,... Lives, as a whore will also be livelihood Mission activities are funded by Government of Tamil is! Ligious mendicant for receiving alms, a place to live, clothing money people need to pay for food of... வேலை 841, subsistence cultivation 279, கைவினைஞர் 392, சம்பளம் 10 மற்றும் ஏனையவர்கள் 11 livelihoods...., medicine, shelter, clothing science newsletter wissenschaft-online in more general, commonly used, contexts, plural... [ =i ] f life + l [ =i ] f life + l [ =i f. Set of activities essential to everyday life that are conducted over one life... Is implementing a special scheme called Tamil Nadu is implementing a special scheme Tamil. An estate Bhopal or Pune word you mentioned is “ Thiruttu k kOttu— ”., behaviour `` கிறித்துவின் மாட்சிமை '', `` way of life, expressing feeling or emotion a to. தொழிலில், அல்லது மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் ; 25 percent Bhopal or Pune அல்லது கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபடுகிறார்கள் ; 30 அலுவலகத்தில்...